Phần mềm quản lý Spa - Cửa hàng Spa

Được đăng bởi Unknown on Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Phần mềm quản lý Spa là công cụ quản lý hữu hiệu, chuyên nghiệp một cách hệ thống, hỗ trợ các tính năng cần thiết để điều phối hợp lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa những ưu đãi mà quý khách sẽ nhận được khi triển khai phần mềm.

quản lý Spa

Tổng quan về Phần mềm quản lý Cửa hàng Spa

- Công Ty chúng tôi đã ứng dụng công nghệ .NET tạo ra phần mềm quản lý bán hàng dành riêng cho cửa hiệu Spa.

- Phần mềm hỗ trợ các tính năng cần thiết để điều phối hợp lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như:

+ Quản lý nguyên phụ liệu, thực đơn, định mức thực đơn. 

+ Quản lý ca làm việc và phân ca cho nhân viên, giao ca.

+ Thiết lập giường - số phòng, đổi, ghép phòng, chuyển dịch vụ sang phòng khác.

+ Đặt lịch hẹn khách linh động, trực quan.

+ Hỗ trợ chức năng in tích hợp với các thiết bị như: máy quét mã vạch, máy in bill, giúp việc bán hàng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. 

+ Quản lý danh mục chi phí, thu - chi, các báo cáo hàng hóa, công nợ, tiền mặt, tích hợp quản lý karaoke (nhận phòng, thanh toán..).

+ Các biểu đồ thống kê dạng 3D, cho phép phân quyền chi tiết cho từng nhân viên khi sử dụng phần mềm và CÓ THỂ TRIỄN KHAI DỮ LIỆU TẬP TRUNG CHO HỆ THỐNG CHUỖI CỬA HIỆU SPA.

+ Hạch toán kết quả kinh doanh (lãi, lỗ).

Những tính năng của Phần mềm quản lý Spa


- Quản lý ca làm việc và phân ca cho nhân viên.
- Quản lý nguyên phụ liệu.
- Quản lý thực đơn.

- Quản lý thiết lập số phòng, số giường.
- Quản lý định mức thực đơn.

- Quản lý danh mục chi phí.
- Quản lý lịch hẹn với khách hàng trực quan, dễ nhận biết.
- Hỗ trợ chức năng in tích hợp với các thiết bị như: máy quét mã vạch, máy in bill, giúp việc bán hàng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.


1.Quản lý đối tượng pháp nhân:
- Đối tượng: nhà cung cấp, khách hàng (CHO BIẾT SỞ THÍCH), nhân viên, cửa hàng.
- Tên, địa chỉ, điện thoại.
- Nhóm hàng hóa: Mã, tên nhóm.
- Hàng hóa: Mã, tên hàng, giá nhập, giá bán.
- Cho phép nạp danh mục hàng hóa và phụ liệu từ file Excel.
- Danh mục dịch vụ.
- Định mức dịch vụ.
- Thiết lập sơ đồ giường bao gồm: Danh mục phòng và số giường thuộc phòng đó.
- Thiết lập ca làm việc và phân ca làm việc cho nhân viên theo ca cố định hay linh động tùy theo quy mô hoạt động.
- Tình trạng giường: cho biết được tình trạng giường: còn trống, đang có khách, bị ghép, ...
- Hệ thống tính điểm tích lũy, số thẻ cho khách hàng.


2.Nhập xuất hàng hóa:
- Nhập từ nhà cung cấp.
- Nhập tồn đầu.
- Nhập xuất nội bộ: Lưu chuyển nội bộ giữa các kho.
- Nhập hàng trả lại của khách hàng (nếu có).
- Các loại nhập hàng từ nhà cung cấp, phần mềm đều tự tính ra Thành Tiền trước và sau VAT.
- Xuất trả nhà cung cấp: Trả lại hàng cho nhà cung cấp.
- Bán thu tiền mặt.
- Bán ghi công nợ.
- Tạo giường cho khách trực quan, dễ sử dụng.
- Phần mềm thể hiện trạng thái màu sắc trên số giường khác nhau tương ứng với từng loại tình huống khi bán để dễ nhận biết.
- Cho phép được Đổi từ giường này sang giường khác khi bán.
- Cho phép được Ghép nhiều giường lại với nhau khi bán.
* Dịch vụ:
- Quản lý số giường của khách đến tham gia dịch vụ.
- Kiểm soát, ghi nhận nhân viên phục vụ giường.
- Hỗ trợ chuyển dịch vụ sang giường khác.
- Hệ thống tính điểm khách theo số thẻ đã cấp.

3. Lịch hẹn khách:
- Thêm lịch hẹn trực quan trên biểu đồ làm việc.
- Chế độ hiển thị theo : Ngày, Tuần, Tháng.
- Hiển thị lịch hẹn đã có theo màu sắc định sẵn tùy theo loại tình trạng(Khách có hẹn, không tới, đã đến).
Nhận khách đến từ lịch hẹn.

4.Quản lý thu - chi:
- Sổ tiền thu.
- Sổ tiền chi.
- Ủy nhiệm thu.
- Ủy nhiệm chi.


5.Báo cáo tiền mặt:
- Tiền mặt đã thu: tiền mặt, thu công nợ.
- Tiền mặt đã chi: trả tiền hàng, chi phí kinh doanh.
- Tiền mặt còn trong quỹ.

6.Báo cáo hàng hóa:
- Hàng hóa mua vào.
- Hàng hóa bán ra.
- Báo cáo hàng khách đổi.
- Thẻ kho.
- Hàng tồn kho.
- Nhập xuất tồn.
- Báo cáo hàng bán theo ngày.7.Báo cáo công nợ:
- Công nợ phải thu: nhân viên, thực khách.
- Công nợ phải trả: nhà cung cấp.


8.Các báo cáo khác và các thống kê:
- Quản lý quỹ tiền mặt, biểu đồ thống kê: doanh thu, doanh số, theo thực khách, theo nhân viên.
a.Hàng hóa:
- Thống kê hàng bán theo số lượng.
- Thống kê hàng bán theo doanh số.
- Sức tiêu thụ của mặt hàng theo tháng.
b.Thực khách:
- Doanh số của khách hàng theo tháng.
- Bảng tổng hợp doanh số thực khách.
c.Hạch toán kết quả kinh doanh (lãi lỗ):
d.Nhân viên kinh doanh:
- Liệt kê doanh số.
- Hoa hồng được hưởng.* Báo cáo lịch hẹn khách theo giai đoạn


9.Bảo mật và phân quyền cho từng người sử dụng:
Phần mềm quản lý Spa được thiết kế phục vụ cho quản lý hệ thống hoạt động dành cho nhà hàng, quán bar, quán cafe. Dữ liệu, thông tin của công ty sẽ được bảo mật và phân quyền cho nhiều nhân viên cùng sử dụng phần mềm bởi chức năng phân quyền sử dụng.

Phần mềm quản lý Spa - Cửa hàng Spa

{ 1 nhận xét... read them below or add one }

tung bui nói...

không thấy link dowload bạn có thể gửi vào hòm thư duyenhaibenvung@gmail.com . tks bạn

Đăng nhận xét