Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại, cửa hàng điện thoại di động

Được đăng bởi Unknown on Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại là công cụ quản lý hữu hiệu, chuyên nghiệp một cách hệ thống, hỗ trợ các tính năng cần thiết để điều phối hợp lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa những ưu đãi mà quý khách sẽ nhận được khi triển khai phần mềm.Tổng quan về Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại, cửa hàng điện thoại di động

- Công Ty chúng tối đã ứng dụng công nghệ .NET tạo ra phần mềm quản lý bán hàng dành riêng cho siêu thị Điện Thoại.

- Phần mềm tiện ích nhất, hỗ trợ một cách hiệu quả đối với hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp với những tính năng vượt trội:

+ Quản lý thông tin doanh nghiệp, các doanh mục đối tượng pháp nhân, chương trình khuyến mãi, danh mục hàng hóa.

+ Lưu trữ các tính năng dành riêng cho cửa hàng, siêu thị điện thoại, quản lý việc nhập - bán hàng.

+ Quản lý hoạt động nhận bảo hành, sửa chữa điện thoại cho khách, tình trạng các phiếu bảo hành.

+ Quản lý hoạt động nạp tiền cho sim chuyển tiền, chuyển tiền cho khách hàng.

+ Quản lý thu - chi, báo cáo các công nợ, tiền mặt, hàng hóa có số IMEI, tồn kho các loại.

+ Biểu đồ thống kê dạng 3D: sức tiêu thụ hàng, doanh số khách hàng, ....

+ Hạch toán kế hoạch kinh doanh (lỗ, lãi).

+ Phân quyền chi tiết cho nhân viên sử dụng, ...

CÓ THỂ TRIỄN KHAI DỮ LIỆU TẬP TRUNG CHO HỆ THỐNG CHUỖI SIÊU THỊ, CỬA HÀNG Điện Thoại.


Tính năng của Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại, cửa hàng điện thoại di độngCác mặt hàng: các loại điện thoại được hỗ trợ có SỐ SERI, linh kiện, phụ kiện và tích hợp với các thiết bị như: máy quét mã vạch, máy in bill, giúp việc bán hàng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.
Quản lý việc Bảo Hành - Sửa Chữa.
Quản lỷ việc Nạp tiền - Chuyển tiền từ Sim

Có khả năng lưu trữ và xử lý lên đến 3.500.000 mặt hàng.


1. Quản lý đối tượng pháp nhân:
- Đối tượng: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, cửa hàng.
- Tên, địa chỉ, điện thoại.
- Nhóm hàng hóa: Mã, tên nhóm.
- Hàng hóa: Mã, tên hàng, giá nhập, giá bán, v.v...
- Quản lý mặt hàng bằng mã vạch hay SỐ SERI (IMEI).
- Thiết lập chương trình khuyến mãi theo giai đoạn thời gian.
- Thiết lập chương trình khuyến mãi theo từng mặt hàng cụ thể.
- Danh mục sim nạp - chuyển tiền:
Ghi nhận ngày nhập, số phiếu, nhà cung cấp, kho nhập, nhân viên nhập.
- Quản lý sim nạp và chuyển tiền cho khách (gồm có: Thêm, sửa, xóa, nạp tiền, chuyển tiền).

2. Quản lý thu - chi:
- Sổ tiền thu.
- Sổ tiền chi.
- Ủy nhiệm thu.
- Ủy nhiệm chi.

3. Nhập xuất hàng hóa:
- Nhập từ nhà cung cấp.
- Nhập tồn đầu.
- Nhập xuất nội bộ: Lưu chuyển nội bộ giữa các kho.
- Nhập hàng trả lại của khách.
- Xuất trả nhà cung cấp: Trả lại hàng cho nhà cung cấp.
- Bán thu tiền mặt.
- Bán ghi công nợ.
- Nhập hàng bằng file Excel.

- Nhận bảo hành – sửa chữa:
Ghi nhận ngày bảo hành – sửa chữa, số phiếu, khách hàng, nhân viên nhập. Các chi tiết phiếu bán: Mã hàng, tên hàng, số lượng, tiền công, …
- Hiển thị phiếu được lọc theo (nhận bảo hành, đã hoàn thành, đang bảo hành, hoàn thành một phần).

- Nạp, chuyển tiền:
Ghi nhận ngày bán, số phiếu, khách hàng, nhân viên nhập. Các chi tiết phiếu bán: Mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, …
- Số tiền được tính vào công nợ của khách hàng.4. Báo cáo hàng hóa:
- Hàng hóa mua vào.
- Hàng hóa bán ra.
- Báo cáo hàng khách đổi.
- Thẻ kho.
- Hàng tồn kho.
- Nhập xuất tồn.
- Báo cáo hàng bán theo ngày.
- Báo cáo xuất hàng bảo hành – sửa chữa.
- Báo cáo sim nạp, chuyển tiền.
- Báo cáo phiếu bảo hành - sửa chữa.


5. Báo cáo công nợ:
- Công nợ phải thu: nhân viên, khách hàng.
- Công nợ phải trả: nhà cung cấp.

6. Báo cáo tiền mặt:
- Tiền mặt đã thu: tiền mặt, thu công nợ.
- Tiền mặt đã chi: trả tiền hàng, chi phí kinh doanh.
- Tiền mặt còn trong quỹ.

7. Các báo cáo khác và các thống kê:
Quản lý quỹ tiền mặt, biểu đồ thống kê: doanh thu, doanh số, theo khách hàng, theo nhân viên.
a. Hàng hóa:
- Thống kê hàng bán theo số lượng.
- Thống kê hàng bán theo doanh số.
- Sức tiêu thụ của mặt hàng theo tháng.
b. Khách hàng:
- Doanh số của khách hàng theo tháng.
- Bảng tổng hợp doanh số Khách hàng.
c. Nhân viên kinh doanh:
- Liệt kê doanh số.
- Hoa hồng được hưởng.
d. Hạch toán kết quả kinh doanh (lãi lỗ)

8. Bảo mật và phân quyền cho từng người sử dụng:
Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại được thiết kế phục vụ cho quản lý hệ thống hoạt động dành cho cửa hàng. Dữ liệu, thông tin của công ty sẽ được bảo mật và phân quyền cho nhiều nhân viên cùng sử dụng phần mềm bởi chức năng phân quyền sử dụng.

Phần mềm quản lý siêu thị điện thoại, cửa hàng điện thoại di động

{ 0 nhận xét... read them below or add one }

Đăng nhận xét